म्हपुजा पुजाविधि

ने.सं. ११४० कछलाथ्व प्रतिपदा

१. पुजा सामाग्री जोरे याये ।

१. पोताय्

२. ताये

३. वा

४. हाकुमुस्या

५. ग्वगुमाय्

६. आखें

७. तुं चिकं

८. स्वाँ

९. धुँ/धुपाँये

१०. ईता : ४ ज्व: (म्हतिं)

११. सिन्ह : ह्यान्गु, म्हासुगु, भुयुगु

१२. सिसाबुसा

१३. होजागोजा

१४. समये बजि

१५. ढाला

१६. ग्वजा – ४ (म्हतिं)

१७. जजंका – ४ (म्हतिं)

१८. सुकुन्दा/देवा/पाल्चा

१९. फलफुल/सिसाबूसा

२०. निल: / ल:

नोट: थ:थगु परम्परा कथं द्य:, हासा, ल: घ:, तुफि आदि स्थापना यायेगु ।

२. मण्ड: / मण्डल च्वये ।

३. पुजा  न्ह्याके ।

ओँ ह्रीं स्वाँहा । (३) काय विशोधने स्वाहा । वाक् विशोधने स्वाहा । चित्त विशोधने स्वाहा ।

ओँ अद्य श्रीमत्  श्री शाक्यसिंह तथागतस्य बुध्दक्षत्रे भरत खण्डे भद्र कल्पे वैवश्वतमन्वतरे हिमवत्पर्वतदक्षिणपार्श्वे सत्य त्रेता द्वपारान्तकलियुगे जम्बुद्विपे वासुकि क्षेत्रे आर्यावर्तो पुण्य भुमौ नेपालदेशे बाग्मत्यां दक्षिण भागे मणिरोहिण्या पश्चिमभागे प्रभावत्या उत्तरकोणे  केशावत्गोया: र्पुवकोणे  गोपुच्छगिरिवरे  सुदुर्जयाभूमिभागे उपछिन्दोह पीठे श्रीहेरुकविरुपाक्ष खगाननाधिवासिते अनेकदेवालयस्थाने श्री स्वयम्भुचैत्य धर्मधातुवागीश्वर सन्निधाने ।

अद्यमासानां अद्ये परिधावी नाम संवत्सरे श्री सुर्य दक्षिणायने , कार्त्तिकमासे शुक्ल पक्षे, कछलाथ्व प्रतिपदा तिथौ विशाखा नक्षत्रे आयुश्मान योगे बालव करणे मंगलबार सरे श्री सूर्य तुला राशी श्री चन्द्रमा तुला राशी चन्द्रमशि दानपति नेपाल मण्डले काष्ठमण्डप महानागरे …… (विहारे / टोले) वस्थित  …………(थगु ना कायेगु) तथा सकल परिवारणां  रक्षा, उद्धार कामनार्थ  सप्तवृध्दि मंगलफल कामनार्थ मंगला पिंगला धान्य भ्रामरि भद्रिका उल्का सिद्धा संकटा आदि अष्टयोगिनि दशा शान्ति कामनार्थ

आइत सोम मंगल बुध बृहष्पति शुक्र शनिशचर राहु एवं केतु आदि नवग्रह दशा शान्ति कामनार्थ

सप्तविंशी नक्षत्र दोष शान्ति कामनार्थ

ज्ञाताज्ञातकृत सकल पापनाश कामनार्थ

कायवाकचित्त परिशुध्द कामना्र्थ

जगत संसारे सकल सत्वप्राणी उध्दार कामनार्थ

अस्मिन स्व शरिर पुजाया दिने फलफुल, दीप देवता पुजा निमित्यार्थ

ओँ नमो भगवते पुष्पकेतुराजाय तथागतायार्हतेसम्यक संबुध्दाय तध्यथा । ओ पुष्पे २ महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पोद्भवे पुष्पसम्भवे पुष्पवकिरणे स्वाहा । इदं स पुष्पधुपदीपगन्धरसनैवद्यादियुक्त सुवर्णपुष्पभाजनं संकल्पयाम्यहं ।

ओँ गुरुबुध्द गुरुधर्म गुरुसंघ तथै वच गुरुवज्र धरश्चैव तस्मै श्री, गुरुभ्यो नम: (३) ।

यथाहि जातमात्रेण स्नाति: सर्वतथागत तथाहं स्नापयिष्यामि शुध्दन्तु दिव्यवारिणा । ओँ आ: हुँ सर्वतथागतअभिषेकसमश्रिये हुँ ।

ओँ ह्रीं स्वाहा (३) काय विशोधने स्वाहा । वाक् विशोधने स्वाहा । चित्त विशोधने स्वाहा ।ओँ नमो भगवते पुष्पकेतुराजाय तथागतायार्हतेसम्यक संबुध्दाय तध्यथा । ओ पुष्पे २ महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पोद्भवे पुष्पसम्भवे पुष्पवकिरणे स्वाहा । इदं स पुष्पधुपदीपगन्धरसनैवद्यादियुक्त सुवर्णपुष्पभाजनं संकल्पयाम्यहं ।

४. गुरुमण्ड: / गुरुमण्डल पुजा ।

ओँ मणि धणी वज्रीणी महाप्रतिसरे रक्ष रक्ष मां सर्वसत्वानाञ्च हुँ हुँ फट् स्वाहा ।

ओँ वज्र सिन्दुर तिलक भुषणे हुँ स्वाहा ।

ओँ वज्रोदके हुँ । ओँ वज्र भूमे सुलेखे सर्वतथागताधिष्ठानाधिष्ठन्तु स्वाहा । ओँ वज्र सुवर्ण जलधारे स्वाहा ।

दानं गोमयम्बुनाच सहिंत शील च समार्जन क्षान्ति क्षुद्रपिपीलिकापनय वीर्य क्रियास्थापनम् । ध्यानं तत्क्षणमेकचित्तकरणं प्रज्ञासुरेखोज्वाला: एता पारमिता: षडेव लभते कृत्वा मुनेर्मण्डलम् । भवतु कनकवर्ण सर्वरोगै विभुक्त: सुरजमनुज विशिष्टश्चन्दवद्दिपिकान्ति: । धनकनसमृध्दिजायते राजवंशे सुगतवरगृहे अस्मिन कार्य कर्माणि कृत्वा ।। ओँ आ सुरेखे सर्वतथागताधिष्ठानाधिष्ठन्तु स्वाहा ।

ओँ चन्द्रार्क विमले हुँ । ओँ सर्वविध्नान्नुत्सारये हुँ ।

ओँ ह: महा मध्यमेरवे नम: ।।१।।    ओँ ह्रीँ मध्यमेरवे नम: ।।२।।

ओँ सूँ सूक्ष्ममध्यमेरवे नम: ।।३।।    ओँ यं पूर्व विदेहाय नम: ।।४।।

ओँ रं जम्बुव्दीपाय नम: ।।५।।       ओँ लं अपरगोडावरु नम: ।।६।।

ओँ वं उत्तर कुरवे नम: ।।७।।        ओँ या उपव्दीपाय नम: ।।८।।

ओँ रा उपव्दीपाय नम: ।।९।।        ओँ ला उपव्दीपाय नम: ।।१०।।

ओँ वा उपव्दीपाय नम: ।।११।।      ओँ यँ गजरत्नाय नम: ।।१२।।

ओँ रँ अश्वरत्नाय नम: ।।१३।।      ओँ लँ पुरुषरत्नाय नम: ।।१४।।

ओँ वँ स्त्री रत्नाया नम: ।।१५।।     ओँ या खड्गरत्नाय नम: ।।१६।।

ओँ रा चक्ररत्नाय नम: ।।१७।।      ओँ ला मणिरत्नाय नम: ।।१८।।

ओँ वा सर्वनिधानेभ्यो नम: ।।१९।।   ओँ चँ चन्द्राय नम: ।।२०।।

ओँ सूँ सूर्याय नम: ।।२१।।

ओँ आ हुँ श्री वज्रसत्वगुरुवे नम: ।। (मध्यस गुरुमण्डल)

ओँ वज्र पुष्पे स्वाहा ।।स्वां।।  ओँ वज्र धुपे स्वाहा ।।धुप।।

ओँ वज्र दीपे स्वाहा ।।मत।। ओँ वज्र गन्धे स्वाहा ।।सिन्ह।।

ओँ वज्र नैवद्ये स्वाहा ।।नैवद्ये।। ओँ वज्र लाजाय स्वाहा ।।जाकि।।

५. मण्डलय् विधिवत् पुजा ।

(छसि कथहनं पुजा / षोडशोपचार पुजा क्रम)

भगवान् श्री रत्नमण्डल पुजा निमित्यार्थ । स्वभावशुध्दा: सर्वधर्मा: स्वभावशुध्दोहम्  शून्यताज्ञानवज्र स्वभावत्कोहम् ।।

भगवान् श्री रत्नमण्डल सद्वज्रविद्याराजं नमोस्तुते कर्तुमिच्छामि ते नाथ मण्डलं करुणात्मकम् ।

शिष्याणामनुकम्पार्थ युष्मांक पुजनाय च। तन्मे भक्तस्य भगवान् प्रसादं कर्तुमहर्षि ।।

समन्वाहरन्तु मा बुध्दा: जगदर्थक्रियार्थदा: ।।

फलस्था बोधिसत्वाश्च याश्चान्या मन्त्रदेवता ।

देवता लोकपालश्च भूता सम्बोधिसादिता ।

शासनाभिरता: सत्वा ये केचिद् वज्रचक्षुष:।।

(थ यु ना कायेगु) हं महावज्री रत्नमण्दलम्।

करिष्यामि जगच्छुद्ध्यै यथा शक्त्युपचारत: ।

अनुकम्पामुपादाय सशिष्यस्य च तन्मम ।

मण्डले सहिता: सर्वे सान्निध्य कर्तुमहर्थ ।।

ओँ आ हुँ वज्र धूपं निर्यातयामि वज्रधुपं प्रतिच्छ स्वाहा ।।

अद्यमे सफलं जन्म सफलं जीवितं च मे । समये सर्वदेवानां भाविताहं न संशय: । अवैवर्ती भविष्यामि बोधिचित्तकैचेतसा ।। तथागत कुलोत्पत्ति मर्मा द्यास्यान्नसंशय: । अग्रो मे दिवसो ह्यद्य यज्ञो मेद्य ह्यनुत्तर: ।। सन्निपातो भवदद्य सर्वबुद्धनिमन्त्रणात् ।। ओँ कुशुमाञ्जलिनाथ हो: ।।

ओँ वज्रोदके हुँ । ओँ वज्र भूमे सुलेखे सर्वतथागताधिष्ठानाधिष्ठन्तु स्वाहा । ओँ वज्र सुवर्ण जलधारे स्वाहा ।

इदं ते परमं गन्ध पवित्रं घ्रणतर्पणम्  ददामि परमं भक्त्या प्रतिगृहण् यथासुखम् ।।

सिन्दुरं सजलं शान्तं विचित्रं सुरसान्वितम् ।।

निर्यातयाम्यहं प्रित्या सर्वसिध्दिं प्रयच्छमे ।।

ओँ वज्रगन्धे स्वाहा ।।

ओँ आ हुँ वज्र सिन्दूर तिलक भूषणे स्वाहा ।।

ओँ वज्र वस्त्रलंकार पुजामेघ समुद्रस्फरण यज्ञोपवीतं बोध्यंग दृढकवच वस्त्रवाससे स्वाहा ।।

स्वस्ति व: कुरुतां बुध्दा: स्वस्ति देवा सशक्रका: ।

स्वस्ति सर्वाणि भुतानि सर्वकालंदिशन्तु व: ।।

बुध्दपुण्यानुभावेन देवताना मतेन च ।

यो योऽर्थ: समभिप्रेत: सर्वोर्थोद्य  समृध्यताम् ।।

स्वस्ति वो भोन्तु स्वस्ति वोस्तु चतुष्पदे ।

स्वस्ति वो वज्रतां मार्गे स्वस्ति प्रत्यागतेषु च ।

स्वस्ति रात्रौ स्वस्ति दिवा स्वस्ति मध्यदिने स्थिते ।

सर्वत्र स्वस्ति वो भोन्तु माचैषां पापमागमत् ।

सर्वे सत्वा सर्वेप्राणा सर्वे भूताश्च केबला: ।

सर्वे वै सुखिन: सन्तु सर्वे सन्तु निरामया: ।।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापमागतम् ।

यानीह भुतानि समागतानि स्थितानि भूमावथवान्तरिक्षे ।।

कुर्बन्तु मैत्री सततं प्रजासु दिवा च रात्रौ च चरन्तु धर्मम् ।।

ओँ आ: हुँ वज्र पुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा ।।

ओँ वज्र समयाचारं खाद्य भोज्यादिकं प्रभो । महायान षडरसं संयुत्तं वर्णगन्धरसोपेतं प्रतिगृन्ह यथासुखम् ।

ओँ नैवद्य सर्व संयुत्त खाद्यभोज्य समन्वितम् । वर्णगन्धरसोपेतं प्रतिगृण्ह यथासुखम् ।।

ओँ वज्र नैवद्यं प्रतीच्छ स्वाहा ।।

ओँ सर्ववित् आदर्श फलाय स्वाहा ।

सादुरु छाये

ओँ सर्व वोधिचिन्तामृतजलधारे स्वाहा ।

धाला छाये

ओँ नमो भगवते वीरं वीरे श्वराये हुँ हुँ फट स्वाहा ।

नेत्राभिरामा बहुरत्नकोषा नराधिपैरर्चितपादपद्मा । ज्ञानप्रदिपाहतमोहजाला ये दीपमाला रचयन्ति तत्र ।। ओँ आ वज्रदीपे ह्रीँ प्रतिच्छ स्वाहा ।

ये धर्मा हेतु प्रभवा हेतुस्तेषां तथागतो ह्यवदत्तेषां च यो निरोध एवं वादी महाश्रमण: ।।

ओँ अकारो मुखसर्वधर्माणामाद्यनुत्पन्नत्वात् ओँ आ हुँ फट् स्वाहा ।।

मञ्जुश्रीये कुमारभूताय बोधिसत्वाय महासत्वाय महाकारुणिकाय तण्डुल देवदक्षणां संप्रढोषयाम्यहम् ।

ओँ बज्रसत्व समयमनुपालय वज्रसत्वत्वेनोपतिष्ठो दृढो मे भव सुतोष्यो मे भव सुपोष्यो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिध्दि मे प्रयच्छ सर्वकर्मसुच मे चित्त श्रियं कुरुं हुँ हहहह हो: भगवान् सर्व तथागत वज्र मा मे मुञ्च वज्री भव महासमयसत्व आ ।।

(छसिनिसें पुजा क्वचाल)

ओँ चतुरत्नमय मेरु अष्टव्दीपो शोभितम् । नाना रत्न समाकीर्ण तद्धेनुत्तरदायिने: । गुरुभ्य: बुध्द धर्मेभ्य: सङ्घेभ्यश्च निर्यातयामि भावेन सम्पूर्ण रत्न मण्डलम् ।

६. गुरुमण्ड: गुरु दर्शन

ओँ आ हुँ श्रीमत् वज्रसत्व गुरुवर चरण कमलाय् सम्यक् ज्ञान भाष्कराय नमोस्तुते हुँ नमो नम: । भक्त्याहं त्वा नमस्यामि गुरुनाथ प्रसिदये ।।

यस्य प्रसाद किरणै: स्फारितात्मतत्व । रत्नप्रभा प्रतिकर प्रहतान्धकारा: ।। पश्यन्त्वनाविलादृशै: सविरासमुच्चै । तस्मै नम: कृतिरियं गुरु भाष्कराय ।। ओँ नमो बुध्दाय गुरुवे नमो धम्मार्य तारणे ।। नमो संघाय महस्ते त्रिभ्यो अपि सततं नम: ।। सर्व बुध्दं नमस्यामि ।। ।। धर्मञ्च जिन भषितम् ।। संघञ्च शील सम्पन्नं।। ।।रत्नत्रयं नमोस्तुते ।। रत्न त्रयं मे शरणं ।। ।। सर्व प्रति दिशाम्यहम् । अनुमोदे जगत पुण्यं ।। ।।बुध्द बोधौ दधेमन: ।। आबोधौ शरणं यामि ।। ।। बुध्द धम्म गणोत्तमम् ।। बोधी चित्तं करोम्येष ।। ।। स्वपरार्थ प्रसिध्दये ।। उत्पादयामि परमं वरबोधिचितं ।। निमन्त्रणायामि अहु सर्व सत्वान् ।। इत्थं चरिर्ष्य वरबोधि चर्या ।। बुध्दो भवेयं जगतो हिताय ।। देशानां सर्वपापनां ।। पुण्यानाञ्चानुमोदनां ।। कृतोपवासं चरिष्यामि ।। ।। आर्याष्टाङ्ग मार्ग च उपोषधम् ।। मया बालेन मुढेन यत्किञ्चत्पापमाचितम्। प्रकृत्या वेद्य सावेध प्रज्ञ प्रत्यावद्यमेव च: ।। त तत्र यो  देशयामेष्य नाथानामग्रतस्थित ।। कृताञ्जति र्दु:खभीत: प्रणिपत्य पुन: पुन: ।। अत्ययं मत्ययं तेन प्रतिगृन्हन्तु नायक: । न भद्रकमिदं नाथ न कर्तर्व्य पुनर्म्मर्या: ।। यथा ते तथागता आर्याअर्हन्ते: सम्यक्सम्बुध्दा बुध्दज्ञानेन बुध्दचक्षुषा जानन्ति पश्यन्ति यत्कुशल मूलं ।। यज्जातिकं यन्निकायं यत्स्वभावं यत्लक्षणं यया धर्म्म तथा सम्बिद्यते ।। तथाहं अनुमोदे यथातेभ्यो अनु जानन्ति तत्कुशलं मूलं अनुत्तराया सम्यक्सम्बोधौ तथा अहं परिणामयामि ।। ।। तथा ममानेन समान कालं लोकस्य दु:ख च सुखोदञ्च । हर्तुञ्च कर्तुञ्च सदास्तु शक्ति तम प्रकाचं ययथैव भानो: ।। दृष्ट श्रुतो अनुस्मृति मागतो वा । पुष्ट: कथायोगमुपागतो वा ।। सर्व प्रकारं जगतो हिताय ।। कुर्य्याम्य जश्रं सुख संहिताय ।।

(गुरु भावना व शील ग्रहणया ज्या क्वचाल)

७. गुरुमण्ड: अमृतकुण्डलीया ज्या

ओँ ह्रीँ आचमन पाद्यं प्रतिच्छ स्वाहा ।।

ततो यं कारेण वायुमण्डलं ।। तदुपरि रं कारेण अग्निमण्डलं ।। तदुपरि आ: कारेण मण्ड त्रितय चुडिको परि शुक्ल पद्मभाञ्जनं ।। तत्र भुक्ति मुक्ति आदि परिपुरितं ।। बुँ आँ जिँ खँ हुँ ।। लाँ माँ पाँ ताँ वँ कारजात दधिष्टित पञ्चामृत पञ्चप्रदीप रुपैन निष्पाद्य ।।

ओँ ह्रीँ आचमन प्रोत्छयन स्वाहा ।।

वज्रांकुश ज: । वज्रपाशे हुँ । वज्रां वस्फोटे बँ । वज्रां वेश हो  ।

ओँ इन्द्राय स्वाहा ।(१) ओँ यमाय स्वाहा ।(२)

ओँ वरुणाय स्वाहा ।(३) ओँ कुवेराय स्वाहा ।(४)

ओँ आग्नेय स्वाहा ।(५) ओँ नैऋतये स्वाहा ।(६)

ओँ वायवे स्वाहा ।(७) ओँ इशाने स्वाहा ।(८)

ओँ उर्ध्दब्रम्हाने स्वाहा ।(९) ओँ अर्धपृथ्विय स्वाहा ।(१०)

ओँ सूर्यग्रहाधिपतये स्वाहा । (११) ओँ चन्द्रानक्षत्राधिपतये स्वाहा ।(१२)

ओँ नागेभ्य: स्वाहा । (१३) ओँ असुरेभ्य स्वाहा ।(१४)

ओँ यक्षेभ्य स्वाहा ।(१५) ओँ सर्वदिग्विदिग्लोकपालेभ्य: स्वाहा ।।(१६)

ओँ वज्रपुष्पे स्वाहा । ओँ वज्रधुपे स्वाहा । ओँ   वज्र दीपे स्वाहा ।  वज्रगन्धे स्वाहा ।   ओँ वज्रनैवद्य स्वाहा । ओँ वज्रलाजाये स्वाहा ।

ईन्द्रादयो महाविरा लोकपाला महर्दिका ।

किलयन्ति दशक्रोधा विघ्नहन्तान्नमोस्तुते ॥

विभ्राणां बुध्द विम्वं दिवसकरधरं रासपासं विन्दुरेखं

मैत्रीयं चार रुपं शिवशिर वपुषं मञ्जुघोषं च गात्रं

पद्मोष्टं द्वंद रुपं कुलित भूषां वज्री नं भीमनादं

विज्ञानं ज्ञानरुपं निहित भव भयं पञ्च मूर्ति प्रणम्यं ॥

ओँ इन्द्रादिबज्री सहदेव संघै ।। रिमञ्च गृन्हन्तु वलि विशिष्ट ।।

अग्निर्यमो नैऋत्य भू-पतिश्च ।। आपा पतिर्वायु धनाधिपश्च ॥

इशान भूताधिपतिश्च देवता ।।

उध्दार्क चन्द्रार्क्क पिता महश्च देवा ।।

देवा समस्ता भुतप्रेतपिशाश्च नागा ।। धराधरागुह्य गणै: समस्ता प्रति प्रति त्वेक निवेदयञ्च ।।

स्वका स्वका चैव दिशा सुभुता: । गृह्नन्तु तुष्ठा: सफला: ससैन्या ॥

सपुत्र दारा सहभृत्य संधै ।। पुष्पं बलि धूपं वलि लेपनं च ।।

गृन्हन्तु भुजन्तु पिवन्तु चेदं ।। इदं च कर्म सफल भवंतु सहायका भवन्तु स्वाहा ।

ओँ नमो रत्नत्रयाय ॥ ओँ नमो वज्रपाणये महाक्रोधाय ।। द्रष्टोत्कट भैरवाय ।। ओँ असि मूशल परशु पाश गृहित हस्ताय॥ ओँ अमृत कुण्डलि ।। ख ख खाहि खहि तिष्ठ तिष्ठ वन्ध वन्ध हन हन दह दह पच पच गर्ज्जय गर्ज्ज तर्जय तर्जय विस्फोटय विस्फोटय सर्व्व विघ्न विनायकायना । महा गणपति जीवितान्तकरायं वपुषाय हुँ हुँ फट् स्वाहा ॥

८. अमृतकुण्डलि कथहनं विधिवत् पुजा ।

(छसि कथहनं पुजा / षोडशोपचार पुजा क्रम)

भगवान् श्री अमृत कुण्डलि पुजा निमित्यार्थ ।

स्वभावशुध्दा: सर्वधर्मा: स्वभावशुध्दोहम्  शून्यताज्ञानवज्र स्वभावत्कोहम् ।।

भगवान् श्री अमृतकुण्डलि सद्वज्रविद्याराजं नमोस्तुते कर्तुमिच्छामि ते नाथ मण्डलं करुणात्मकम् ।

शिष्याणामनुकम्पार्थ युष्मांक पुजनाय च। तन्मे भक्तस्य भगवान् प्रसादं कर्तुमहर्षि ।।

समन्वाहरन्तु मा बुध्दा: जगदर्थक्रियार्थदा: ।। फलस्था बोधिसत्वाश्च याश्चान्या मन्त्रदेवता ।

देवता लोकपालश्च भूता सम्बोधिसादिता । शासनाभिरता: सत्वा ये केचिद् वज्रचक्षुष:।।

(थ यु ना कायेगु) हं महावज्री रत्नमण्दलम्। करिष्यामि जगच्छुद्ध्यै यथा शक्त्युपचारत: ।.

अनुकम्पामुपादाय सशिष्यस्य च तन्मम । मण्डले सहिता: सर्वे सान्निध्य कर्तुमहर्थ ।।

ओँ आ हुँ वज्र धूपं निर्यातयामि वज्रधुपं प्रतिच्छ स्वाहा ।।

अद्यमे सफलं जन्म सफलं जीवितं च मे । समये सर्वदेवानां भाविताहं न संशय: । अवैवर्ती भविष्यामि बोधिचित्तकैचेतसा ।। तथागत कुलोत्पत्ति मर्मा द्यास्यान्नसंशय: । अग्रो मे दिवसो ह्यद्य यज्ञो मेद्य ह्यनुत्तर: ।। सन्निपातो भवदद्य सर्वबुद्धनिमन्त्रणात् ।। ओँ कुशुमाञ्जलिनाथ हो: ।।

ओँ वज्रोदके हुँ । ओँ वज्र भूमे सुलेखे सर्वतथागताधिष्ठानाधिष्ठन्तु स्वाहा । ओँ वज्र सुवर्ण जलधारे स्वाहा ।

इदं ते परमं गन्ध पवित्रं घ्रणतर्पणम्  ददामि परमं भक्त्या प्रतिगृहण् यथासुखम् ।।

सिन्दुरं सजलं शान्तं विचित्रं सुरसान्वितम् ।।

निर्यातयाम्यहं प्रित्या सर्वसिध्दिं प्रयच्छमे ।।

ओँ वज्रगन्धे स्वाहा ।।

ओँ आ हुँ वज्र सिन्दूर तिलक भूषणे स्वाहा ।।

ओँ वज्र वस्त्रलंकार पुजामेघ समुद्रस्फरण यज्ञोपवीतं बोध्यंग दृढकवच वस्त्रवाससे स्वाहा ।।

स्वस्ति व: कुरुतां बुध्दा: स्वस्ति देवा सशक्रका: ।

स्वस्ति सर्वाणि भुतानि सर्वकालंदिशन्तु व: ।।

बुध्दपुण्यानुभावेन देवताना मतेन च ।

यो योऽर्थ: समभिप्रेत: सर्वोर्थोद्य  समृध्यताम् ।।

स्वस्ति वो भोन्तु स्वस्ति वोस्तु चतुष्पदे ।

स्वस्ति वो वज्रतां मार्गे स्वस्ति प्रत्यागतेषु च ।

स्वस्ति रात्रौ स्वस्ति दिवा स्वस्ति मध्यदिने स्थिते ।

सर्वत्र स्वस्ति वो भोन्तु माचैषां पापमागमत् ।

सर्वे सत्वा सर्वेप्राणा सर्वे भूताश्च केबला: ।

सर्वे वै सुखिन: सन्तु सर्वे सन्तु निरामया: ।।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापमागतम् ।

यानीह भुतानि समागतानि स्थितानि भूमावथवान्तरिक्षे ।।

कुर्बन्तु मैत्री सततं प्रजासु दिवा च रात्रौ च चरन्तु धर्मम् ।।

ओँ आ: हुँ वज्र पुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा ।।

ओँ वज्र समयाचारं खाद्य भोज्यादिकं प्रभो । महायान षडरसं संयुत्तं वर्णगन्धरसोपेतं प्रतिगृन्ह यथासुखम् ।

ओँ नैवद्य सर्व संयुत्त खाद्यभोज्य समन्वितम् । वर्णगन्धरसोपेतं प्रतिगृण्ह यथासुखम् ।।

ओँ वज्र नैवद्यं प्रतीच्छ स्वाहा ।।

ओँ सर्ववित् आदर्श फलाय स्वाहा ।

सादुरु छाये

ओँ सर्व वोधिचिन्तामृतजलधारे स्वाहा ।

धाला छाये

ओँ नमो भगवते वीरं वीरे श्वराये हुँ हुँ फट स्वाहा ।

नेत्राभिरामा बहुरत्नकोषा नराधिपैरर्चितपादपद्मा । ज्ञानप्रदिपाहतमोहजाला ये दीपमाला रचयन्ति तत्र ।। ओँ आ वज्रदीपे ह्रीँ प्रतिच्छ स्वाहा ।

ये धर्मा हेतु प्रभवा हेतुस्तेषां तथागतो ह्यवदत्तेषां च यो निरोध एवं वादी महाश्रमण: ।।

ओँ अकारो मुखसर्वधर्माणामाद्यनुत्पन्नत्वात् ओँ आ हुँ फट् स्वाहा ।।

मञ्जुश्रीये कुमारभूताय बोधिसत्वाय महासत्वाय महाकारुणिकाय तण्डुल देवदक्षणां संप्रढोषयाम्यहम् ।

ओँ बज्रसत्व समयमनुपालय वज्रसत्वत्वेनोपतिष्ठो दृढो मे भव सुतोष्यो मे भव सुपोष्यो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिध्दि मे प्रयच्छ सर्वकर्मसुच मे चित्त श्रियं कुरुं हुँ हहहह हो: भगवान् सर्व तथागत वज्र मा मे मुञ्च वज्री भव महासमयसत्व आ ।।

(छसिनिसें पुजा क्वचाल)

९. म्ह पुजा शान्ति स्वस्ति

त:सि सहितया सिसाबूसा, सुकुन्दा यात छसिनिसें पुज्याये, स्वनातगु  हासा, तुफि, घ:, लोमा आदि दक्वो

छसिनिसें विधिवत् पुजा ।

(छसि कथहनं पुजा / षोडशोपचार पुजा क्रम)

१०. खेलु इता च्याकिगु, त:सि, कोखा, स्वाँमा बियेगु, धौ सगं, खें सगं बिया भ्वय् नयेगु 

  • नकीं नं खेलु इता च्याका ल: ल्हाये । खेलुइतायात जाकीं पुज्याना कया अन्याना मण्डले तये ।
  • नकीं नं त:सि सिसाफुसा, जजंकाकोखा, स्वामा विये।

स्वस्ति व: कुरुतां बुध्दा: स्वस्ति देवा सशक्रका: ।

स्वस्ति सर्वाणि भुतानि सर्वकालंदिशन्तु व: ।।

बुध्दपुण्यानुभावेन देवताना मतेन च ।

यो योऽर्थ: समभिप्रेत: सर्वोर्थोद्य  समृध्यताम् ।।

स्वस्ति वो भोन्तु स्वस्ति वोस्तु चतुष्पदे ।

स्वस्ति वो वज्रतां मार्गे स्वस्ति प्रत्यागतेषु च ।

स्वस्ति रात्रौ स्वस्ति दिवा स्वस्ति मध्यदिने स्थिते ।

सर्वत्र स्वस्ति वो भोन्तु माचैषां पापमागमत् ।

सर्वे सत्वा सर्वेप्राणा सर्वे भूताश्च केबला: ।

सर्वे वै सुखिन: सन्तु सर्वे सन्तु निरामया: ।।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापमागतम् ।

यानीह भुतानि समागतानि स्थितानि भूमावथवान्तरिक्षे ।।

कुर्बन्तु मैत्री सततं प्रजासु दिवा च रात्रौ च चरन्तु धर्मम् ।।

आदौ कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं ।

स्वर्थ सुव्यञ्जनं केवलं परिपूर्ण परिशुध्दं पर्यवदातं ब्रम्हचर्य संप्रकाशयतिस्म॥

आयुर्वृध्दि यशोवृध्दि वृध्दि प्रज्ञा सुखस्तथा ।

आरोग्यं धन सन्तान सन्तु ते सप्तवृध्दय: ॥

मञ्जुश्रीर्लोकनाथो जिनवरमकुटो जम्भलो वज्रसत्व:, मैत्रेयो वज्रपाणि सुखबलयकरो राहुलो भद्रपाल: ।

बुध्दो: वैरोचनादिस्त्रिभुवनमितं क्षीणनि:शेषदोष स्तुष्टा: सर्वार्थसिध्दिर्विमल सुमन सुमंगलं बोदिशन्तु ।।

हृष्टो हुँकारवज्र: पशुपतिदमको वज्रघण्टाब्ज हस्त: पीतो हालाहलायो रिपुगणमथनो टक्किराजो महात्मा ।

अक्षोभ्यो रत्नकेतु: प्रतिदिनमचरो गण्डहस्तिर्यमारि स्तुष्टा: सर्वार्थसिध्दिर्विमल सुमन सुमंगलं बोदिशन्तु ।।

 

संघस्त्रैलोकबन्धुर्गुणगणनिलयो बोधिचित्त: सुचित्त: बोधौ प्रावृत्तसिध्दे विगतकलिमलो हेरुको नीलदण्ड: ।

बुध्द: शालेन्द्र राजो विजितजिनगुणो सर्वसत्त्वानुकम्पा तुष्टा: सर्वार्थसिध्दिर्विमल सुमन सुमंगलं बोदिशन्तु ।।

 

प्रज्ञा चुडावतारा तदनुजभृकुटीर्ज्ञानसंभारभारा मारिची मारमारा सकलभयहरा पीतवर्णा त्रिवक्त्रा ।

मायुरी मामकी च क्षपितरिपुगुणा पाण्डरा रोचनाद्या स्तुष्टा: सर्वार्थसिध्दिर्विमल सुमन सुमंगलं बोदिशन्तु ।।

 

गान्धारि जांगुली च भुजगहितकरा खड्गपाशाङ्कुशोग्रा, वाराही वज्रहस्ता असिपरशुधरा धर्मधात्वीश्वरि च ।

केयुरी ज्ञानकेतु ध्वजनिहितकरा खड्गपाशावली च, तुष्टा: सर्वार्थसिध्दिर्विमल सुमन सुमंगलं बोदिशन्तु ।।

 

वीणा माल्या सुगीता प्रथितजिनवरे शाबरी धुपवज्रा, वेताली गन्धवज्रा प्रहसितवदना सौगति आर्य्यतारा ।

रश्मिर्बुध्दस्य बोधि: सकल भयहरा सारथी दीपवज्रा, तुष्टा: सर्वार्थ सिध्दिर्विमल सुमन सुमंगलं बोदिशन्तु ।।

 

वैशाल्यां धर्मचक्रे प्रथितजिनवरे पर्वते गृध्रकुटे श्रावस्त्यां, लुम्बिनी च क्षितिनिहितकरा कोंकणे बोधिवृक्षे ।

श्रीमद्देवावतारा सुरनरनमितं श्रीफलं शंखचक्रं तुष्टा: सर्वार्थसिध्दिर्विमल सुमन सुमंगलं बोदिशन्तु ।।

 

छत्रं दुवां च पद्मं ध्वजमपि निहितं लोचना मत्स्ययुग्मं वाराही पूर्णकुम्भं मुनिवरवचनं वज्रघण्टा निधानं ।

बुध्दानां प्रातिहार्य सुरनरनमितं हास्यलास्ये विलास्यै, तुष्टा: सर्वार्थसिध्दिर्विमल सुमन सुमंगलं बोदिशन्तु ।।

 

श्रीवत्स पुण्डरीक ध्वजवरकलश चामर मत्स्यययग्मं, तं छ्त्र हेमदण्ड रविशशि उभयो दक्षिणावर्त शङ्खं ।

गोकन्या शङ्खभेरी दधिफल कुसुम पावको दीपमाला, तुष्टा: सर्वार्थसिध्दिर्विमल सुमन सुमंगलं बोदिशन्तु ।।

 

।। इति श्रीमङ्गलाष्टकस्तव: स्तोत्र समाप्तम् ।।

मण्डले द्योने हलुमा लपते दुगु भ्वये भु दिका भोजन याये । भ्वये चिप कन्हये तिनि लिकाय् ।

Visits: 4254